กำหนดเวลาเดินรถสายใต้ (เที่ยวขึ้น)
สถานี/Station 
485 
451 
447 
463 
453 
445 
255 
257 
43 
261 
455 
171 
251 
259 
31 
37 
355 
489 
83 
351 
167 
85 
39 
41 
กรุงเทพ 
08:05 
09:20 
12:30 
14:30 
15:10 
16:40 
17:05 
18:30 
19:30 
22:50 
22:50 
โรงพยาบาลรามาธิบดี 
16:51 
สามเสน 
08:19 
09:33 
12:46 
14:44 
15:25 
16:54 
17:21 
18:45 
19:46 
23:05 
23:05 
ชุมทางบางซื่อ 
08:27 
09:40 
13:03 
14:53 
15:34 
17:00 
17:30 
18:54 
19:55 
23:13 
23:13 
ธนบุรี 
07:30 
07:50 
13:15 
13:55 
18:25 
บางระมาด 
07:39 
07:58 
13:18 
14:05 
18:32 
ชุมทางตลิ่งชัน 
07:43 
08:04 
10:02 
13:28 
13:22 
14:10 
17:22 
18:36 
บางบำหรุ 
08:44 
09:56 
13:21 
15:10 
15:51 
17:16 
17:47 
19:11 
20:12 
23:30 
23:30 
บ้านฉิมพลี 
07:47 
08:08 
14:14 
18:41 
ศาลาธรรมสพน์ 
07:55 
08:16 
10:10 
13:35 
14:20 
17:31 
18:49 
ศาลายา 
08:01 
08:21 
08:57 
10:15 
13:44 
13:41 
14:25 
15:27 
16:09 
17:36 
18:05 
18:54 
19:29 
20:30 
23:46 
23:46 
นครปฐม 
08:43 
09:02 
09:22 
10:48 
14:11 
14:19 
15:03 
15:53 
16:38 
18:09 
18:33 
19:29 
19:58 
00:09 
00:09 
ชุมทางหนองปลาดุก 
04:35 
09:08 
09:22 
11:05 
14:39 
15:22 
18:29 
19:48 
สุพรรณบุรี 
20:15 
กาญจนบุรี 
06:07 
10:35 
16:26 
สะพานแควใหญ่ 
06:15 
10:44 
16:33 
ท่ากิเลน 
07:19 
11:33 
17:33 
สะพานถ้ำกระแซ 
07:38 
11:53 
17:51 
เกาะมหามงคล 
08:01 
12:17 
18:13 
น้ำตก 
08:20 
12:35 
18:30 
บ้านโป่ง 
09:14 
09:39 
11:10 
14:32 
14:45 
16:11 
16:58 
19:55 
20:18 
21:35 
00:26 
00:26 
โพธาราม 
09:27 
11:24 
14:46 
15:03 
20:12 
ราชบุรี 
09:55 
10:04 
11:45 
15:12 
15:27 
16:49 
17:30 
19:24 
20:35 
20:50 
22:18 
00:52 
00:52 
ปากท่อ 
10:37 
12:03 
15:55 
เพชรบุรี 
11:22 
10:41 
12:35 
16:22 
16:50 
17:54 
18:15 
20:11 
21:36 
23:30 
01:29 
01:29 
ชะอำ 
13:11 
หัวหิน 
12:49 
11:29 
13:35 
17:43 
18:16 
19:15 
19:13 
21:10 
22:34 
00:53 
02:24 
02:24 
วังก์พง 
13:22 
18:42 
19:33 
22:54 
ปราณบุรี 
13:29 
18:47 
ประจวบคีรีขันธ์ 
15:01 
12:29 
19:26 
20:00 
20:36 
23:56 
02:49 
03:30 
03:30 
ทับสะแก 
15:55 
บ้านกรูด 
16:21 
13:08 
20:35 
23:23 
00:54 
04:20 
04:20 
บางสะพานใหญ่ 
16:46 
13:21 
21:00 
21:43 
23:41 
01:11 
04:26 
04:33 
04:33 
บางสะพานน้อย 
17:09 
01:28 
มาบอำมฤต 
17:47 
13:56 
05:07 
05:07 
ปะทิว 
18:14 
14:16 
22:06 
02:36 
05:27 
05:27 
ชุมพร 
06:30 
19:01 
14:41 
22:43 
00:05 
23:24 
01:27 
03:28 
06:02 
05:59 
05:59 
สวี 
07:09 
19:44 
15:05 
23:12 
04:01 
06:24 
06:24 
หลังสวน 
07:48 
20:20 
15:30 
23:51 
04:34 
07:00 
06:49 
06:49 
ละแม 
08:11 
00:10 
00:42 
04:56 
ท่าชนะ 
08:39 
16:02 
00:39 
05:21 
07:22 
07:22 
ไชยา 
09:01 
16:18 
00:58 
03:47 
05:43 
07:58 
07:38 
07:38 
คีรีรัฐนิคม 
17:55 
สุราษฎร์ธานี 
06:20 
09:46 
16:45 
01:38 
02:43 
02:03 
16:55 
04:27 
06:28 
08:42 
08:05 
08:15 
นาสาร 
07:05 
10:35 
02:15 
05:06 
07:06 
09:17 
08:44 
บ้านส้อง 
07:28 
10:56 
02:34 
05:24 
07:26 
09:35 
09:00 
ฉวาง 
08:01 
11:31 
08:04 
10:06 
คลองจันดี 
08:07 
11:38 
08:12 
10:13 
09:27 
นาบอน 
08:25 
11:57 
08:29 
10:29 
ชุมทางทุ่งสง 
08:48 
12:19 
03:34 
04:37 
04:00 
06:35 
08:55 
10:58 
09:54 
ตรัง 
08:05 
10:36 
กันตัง 
11:20 
ชุมทางเขาชุมทอง 
07:00 
09:19 
12:52 
10:51 
11:29 
ชะอวด 
07:28 
09:48 
13:22 
11:24 
04:38 
05:04 
พัทลุง 
08:22 
10:39 
06:25 
14:20 
12:43 
05:20 
06:07 
05:48 
11:12 
ชุมทางหาดใหญ่ 
10:18 
12:46 
08:16 
16:50 
14:33 
07:05 
07:25 
07:35 
12:50 
ปัตตานี 
11:45 
14:48 
09:39 
15:53 
08:18 
08:58 
14:04 
ยะลา 
12:27 
15:25 
10:18 
06:30 
16:30 
09:06 
09:29 
14:30 
ตันหยงมัส 
13:48 
16:46 
11:31 
07:44 
10:07 
10:33 
สุไหงโก-ลก 
14:50 
17:35 
12:55 
08:40 
10:50 
11:20 
   ข้อมูลจากระบบติดตามขบวนรถ (TTS)
โปรดตรวสอบกําหนดเวลาจากทางสถานีอีกครั้งก่อนการเดินทาง
สอบถามการเดินทาง โทร. 1690 (24 ชม.)