กำหนดเวลาเดินรถสายตะวันออกเฉียงเหนือ (เที่ยวล่อง)
สถานี/Station 
438 
234 
342 
72 
440 
430 
424 
416 
428 
136 
76 
340 
426 
418 
432 
22 
422 
142 
420 
134 
24 
26 
140 
434 
อุบลราชธานี 
05:40 
06:20 
07:00 
12:35 
15:15 
17:35 
18:45 
20:30 
กันทรารมย์ 
06:07 
06:52 
07:38 
13:11 
15:46 
18:14 
19:20 
20:58 
ศรีสะเกษ 
07:16 
08:04 
13:44 
16:14 
18:41 
19:48 
21:24 
อุทุมพรพิสัย 
07:36 
08:28 
14:07 
16:36 
19:02 
20:10 
21:43 
สำโรงทาบ 
05:50 
08:03 
08:51 
14:36 
17:01 
19:29 
20:32 
22:07 
ศีขรภูมิ 
06:13 
08:26 
09:08 
14:53 
17:22 
19:49 
20:50 
22:25 
สุรินทร์ 
05:20 
07:49 
07:03 
09:05 
09:39 
15:28 
18:04 
20:22 
21:22 
22:56 
ลำชี 
05:28 
07:58 
07:13 
09:15 
09:48 
15:37 
18:15 
20:31 
21:30 
23:07 
กระสัง 
05:43 
08:11 
07:28 
09:28 
10:01 
15:51 
20:48 
23:20 
บุรีรัมย์ 
06:07 
08:35 
07:52 
09:53 
10:27 
16:15 
21:17 
23:44 
ลำปลายมาศ 
06:39 
08:57 
08:22 
10:25 
10:55 
16:49 
21:45 
00:11 
ห้วยแถลง 
07:00 
09:11 
08:42 
10:45 
11:22 
17:09 
22:05 
00:29 
จักราช 
07:27 
09:32 
09:07 
11:10 
11:45 
17:40 
22:34 
หนองคาย 
07:45 
12:55 
19:10 
18:50 
19:10 
อุดรธานี 
05:55 
08:16 
13:40 
19:59 
19:38 
19:59 
ห้วยสามพาด 
06:22 
08:33 
14:07 
19:57 
กุมภวาปี 
06:31 
08:40 
14:17 
20:30 
20:05 
20:30 
โนนสะอาด 
06:51 
08:52 
14:34 
20:21 
เขาสวนกวาง 
07:03 
14:46 
20:31 
น้ำพอง 
07:19 
09:10 
15:01 
21:09 
20:45 
21:09 
ขอนแก่น 
07:57 
09:32 
15:36 
14:30 
21:38 
21:12 
21:38 
บ้านไผ่ 
08:33 
09:57 
16:14 
15:06 
22:14 
21:45 
22:14 
เมืองพล 
09:02 
10:15 
16:40 
15:30 
22:39 
22:08 
22:39 
หนองบัวลาย 
09:22 
10:28 
17:02 
15:49 
22:24 
ชุมทางบัวใหญ่ 
05:50 
05:50 
09:38 
10:45 
17:14 
16:01 
23:17 
22:46 
21:35 
23:17 
21:35 
เมืองคง 
06:11 
10:05 
17:38 
16:22 
โนนสูง 
06:44 
10:45 
18:17 
16:55 
ชุมทางถนนจิระ 
08:06 
09:58 
07:15 
09:45 
11:21 
11:42 
12:17 
18:20 
18:53 
17:27 
23:09 
01:26 
นครราชสีมา 
08:22 
10:18 
07:20 
09:50 
11:25 
11:45 
12:33 
18:25 
19:00 
17:40 
23:25 
01:42 
โคกกรวด 
08:37 
17:54 
กุดจิก 
08:45 
18:03 
23:46 
02:02 
สูงเนิน 
08:52 
13:00 
18:10 
23:54 
สีคิ้ว 
09:02 
13:08 
18:22 
00:06 
ปากช่อง 
10:09 
11:27 
14:00 
19:14 
01:03 
03:03 
มวกเหล็ก 
10:56 
14:48 
19:51 
01:35 
ผาเสด็จ 
11:18 
15:12 
20:12 
มาบกะเบา 
11:27 
20:23 
บ้านเหลื่อม 
06:34 
11:14 
23:18 
จัตุรัส 
07:05 
11:38 
23:43 
บำเหน็จณรงค์ 
07:28 
11:56 
00:01 
ตลาดลำนารายณ์ 
09:06 
แก่งเสือเต้น 
09:59 
14:09 
ชุมทางแก่งคอย 
11:36 
05:30 
12:28 
10:40 
15:30 
14:44 
08:45 
20:30 
03:08 
02:16 
02:37 
03:08 
04:25 
สระบุรี 
11:51 
05:43 
12:41 
15:45 
14:55 
08:59 
03:21 
02:32 
02:52 
03:21 
04:41 
หนองกวย 
12:12 
06:06 
09:18 
ชุมทางบ้านภาชี 
12:19 
06:12 
12:57 
16:09 
15:18 
09:24 
02:54 
03:22 
05:07 
อยุธยา 
12:40 
06:38 
13:17 
16:37 
15:35 
09:41 
04:04 
03:13 
03:48 
04:04 
05:31 
บางปะอิน 
12:51 
06:52 
16:53 
09:52 
03:26 
รังสิต 
13:15 
07:30 
13:54 
17:26 
16:10 
10:12 
04:51 
03:53 
04:32 
04:51 
06:13 
ดอนเมือง 
13:26 
07:41 
14:04 
17:40 
16:19 
10:22 
05:02 
04:04 
04:42 
05:02 
06:25 
หลักสี่ 
13:33 
07:50 
14:11 
17:49 
16:27 
10:26 
05:12 
04:12 
04:50 
05:12 
06:33 
บางเขน 
13:40 
07:59 
14:18 
17:58 
16:34 
10:31 
05:21 
04:19 
05:01 
05:21 
06:43 
ชุมทางบางซื่อ 
13:52 
08:12 
14:29 
18:14 
16:47 
10:42 
05:35 
04:34 
05:14 
05:35 
สามเสน 
14:03 
08:12 
14:38 
18:25 
16:56 
10:51 
05:44 
04:44 
05:22 
05:44 
07:06 
กรุงเทพ 
14:15 
08:35 
14:55 
18:40 
17:10 
11:10 
06:00 
05:00 
05:45 
06:00 
07:20 
   ข้อมูลจากระบบติดตามขบวนรถ (TTS)
โปรดตรวสอบกําหนดเวลาจากทางสถานีอีกครั้งก่อนการเดินทาง
สอบถามการเดินทาง โทร. 1690 (24 ชม.)