กำหนดเวลาเดินรถ สายตะวันออก (ขบวนรถขาออก)
สถานี 
กรุงเทพ 
ออก
มักกะสัน 
ออก
คลองตัน 
ออก
หัวหมาก 
ออก
บ้านทับช้าง 
ออก
ซอยวัดลานบุญ 
ออก
ลาดกระบัง 
ออก
หัวตะเข้ 
ออก
คลองหลวงแพ่ง 
ออก
คลองอุดมชลจร 
ออก
เปรง 
ออก
คลองแขวงกลั่น 
ออก
คลองบางพระ 
ออก
บางเตย 
ออก
ชุมทางฉะเชิงเทรา 
ออก
ดอนสีนนท์ 
ออก
พานทอง 
ออก
ชลบุรี 
ออก
บางพระ 
ออก
เขาพระบาท 
ออก
ชุมทางศรีราชา 
ออก
บางละมุง 
ออก
พัทยา 
ออก
พัทยาใต้ 
ออก
บ้านห้วยขวาง 
ออก
สวนนงนุช 
ออก
ชุมทางเขาชีจรรย์ 
ออก
บ้านพลูตาหลวง 
ออก
บางน้ำเปรี้ยว 
ออก
ชุมทางคลองสิบเก้า 
ออก
โยทะกา 
ออก
บ้านสร้าง 
ออก
บ้านปากพลี 
ออก
ปราจีนบุรี 
ออก
โคกมะกอก 
ออก
ประจันตคาม 
ออก
บ้านดงบัง 
ออก
บ้านพรหมแสง 
ออก
กบินทร์บุรี 
ออก
หนองสัง 
ออก
พระปรง 
ออก
บ้านแก้ง 
ออก
ศาลาลำดวน 
ออก
สระแก้ว 
ออก
ท่าเกษม 
ออก
ห้วยโจด 
ออก
วัฒนานคร 
ออก
ห้วยเดื่อ 
ออก
อรัญประเทศ 
ออก
อุรุพงษ์ 
ออก
พญาไท 
ออก
ราชปรารภ 
ออก
อโศก 
ออก
สุขุมวิท 71 
ออก
พระจอมเกล้า 
ออก
ญาณสังวราราม 
ถึง
275 
997 
283 
285 
281 
367 
389 
279 
277 
379 
391 
371 
383 
05:55
06:45
06:55
06:55
08:00
10:10
12:10
13:05
15:25
16:35
16:55
17:40
18:25
06:20
06:59
07:16
07:16
08:16
10:30
12:28
13:17
15:45
16:52
17:13
18:02
18:43
06:36
07:07
07:40
07:40
08:26
10:40
12:37
13:24
15:52
17:00
17:21
18:11
18:52
06:43
07:15
07:49
07:49
08:35
10:49
12:44
13:30
15:59
17:09
17:30
18:18
19:02
06:48
07:57
07:57
08:44
10:56
12:50
13:36
16:05
17:15
17:36
18:24
19:09
06:52
08:02
08:02
08:48
16:08
17:19
17:40
18:29
19:13
06:55
07:28
08:06
08:06
08:51
11:02
12:57
13:42
16:12
17:24
17:45
18:34
19:17
07:03
07:33
08:14
08:14
08:57
11:09
13:04
13:48
16:18
17:32
17:53
18:42
19:24
07:11
08:24
08:24
09:06
11:18
13:11
13:55
16:24
17:40
18:01
18:51
19:33
07:15
08:29
08:29
09:10
13:59
16:27
17:44
18:05
18:56
19:37
07:19
08:34
08:34
09:14
11:25
13:17
14:02
16:30
17:48
18:09
19:01
19:42
07:24
08:40
08:40
11:31
16:34
17:53
18:13
19:06
19:47
07:28
08:46
08:46
09:23
11:35
13:23
14:08
16:37
17:57
18:17
19:11
19:51
07:31
08:51
08:51
11:40
16:40
18:01
18:21
19:16
19:56
07:40
08:02
08:59
08:56
09:32
11:45
13:30
14:21
16:44
18:05
18:25
19:24
20:00
09:16
09:31
08:37
09:49
10:00
10:07
08:55
10:13
10:25
09:14
10:35
10:40
10:51
09:39
11:04
11:13
09:50
11:20
08:01
09:53
14:36
16:59
19:42
08:09
10:00
14:42
17:05
19:50
08:23
10:11
14:52
17:14
20:01
08:33
10:21
15:01
17:21
20:10
08:50
10:36
15:14
17:34
20:25
08:58
10:46
15:22
17:41
20:32
09:09
10:58
15:32
17:50
09:16
11:06
15:39
17:56
09:30
11:17
15:58
18:05
09:36
11:23
16:03
18:11
09:48
11:35
16:12
18:20
09:59
16:23
10:10
16:32
10:18
16:37
10:25
16:42
10:34
16:50
10:45
16:58
10:55
17:04
10:48
16:59
11:25
17:27
11:35
17:25
10:20
15:38
16:42
17:04
17:49
18:34
06:10
07:08
07:08
08:11
10:23
12:20
13:13
15:41
16:45
17:07
17:53
18:37
16:47
06:26
07:22
07:22
08:20
10:34
12:32
13:20
15:48
16:56
17:17
18:06
18:47
07:43
07:43
15:54
17:03
17:24
18:13
18:56
07:00
08:10
08:10
08:55
11:07
13:01
13:46
16:16
17:28
17:49
18:39
19:22
09:34
10:57
   ข้อมูลจากระบบติดตามขบวนรถ (TTS) https://ttsview.railway.co.th
โปรดตรวสอบกําหนดเวลาจากทางสถานีอีกครั้งก่อนการเดินทาง
สอบถามการเดินทาง สายด่วน 1690 (24 ชม.)   

facebook line twitter