ค้นหา:
เส้นทาง : เลขขบวน : วันที่ :
ประเภทรถ : การเดินทาง :  


สถานะปัจจุบัน
เลข
ขบวน
วันที่ออก
ต้นทาง
เวลาออก
ต้นทาง
สถานี
ต้นทาง-ปลายทาง
เวลาถึง
ปลายทาง
ถึงสถานี เวลา
ถึง
เวลา
ออก
ช้า
(นาที)
7223/10/201607:20ศีขรภูมิ - กรุงเทพ14:55          
7623/10/201607:00หนองคาย - กรุงเทพ17:10          
13623/10/201607:00อุบลราชธานี - กรุงเทพ18:40          
14623/10/201608:45อุบลราชธานี - กรุงเทพ21:00          
23423/10/201605:20สุรินทร์ - กรุงเทพ14:15          
26023/10/201605:20น้ำตก - ธนบุรี10:25    น้ำตกผ่าน05:200      
27823/10/201606:30กบินทร์บุรี - กรุงเทพ10:15          
28023/10/201606:40อรัญประเทศ - กรุงเทพ12:05          
35223/10/201605:00ราชบุรี - ธนบุรี07:10    ราชบุรีผ่าน05:000      
37223/10/201605:00ปราจีนบุรี - กรุงเทพ08:15    ปราจีนบุรีผ่าน05:000      
41523/10/201606:20นครราชสีมา - หนองคาย12:20          
41623/10/201605:55อุดรธานี - นครราชสีมา11:25          
42123/10/201606:10นครราชสีมา - อุบลราชธานี12:15          
42323/10/201604:40ลำชี - สำโรงทาบ05:40          
42423/10/201605:50สำโรงทาบ - นครราชสีมา09:50          
42523/10/201605:30ลำชี - อุบลราชธานี08:30          
42823/10/201606:20อุบลราชธานี - นครราชสีมา11:45          
43023/10/201605:50ชุมทางบัวใหญ่ - นครราชสีมา07:45          
44723/10/201606:20สุราษฎร์ธานี - สุไหงโก-ลก17:35          
45123/10/201606:00นครศรีธรรมราช - สุไหงโก-ลก14:50          
45523/10/201609:58นครศรีธรรมราช - ยะลา17:10          
48523/10/201604:35ชุมทางหนองปลาดุก - น้ำตก08:20    ชุมทางหนองปลาดุกผ่าน04:350      
35623/10/201604:20สุพรรณบุรี - กรุงเทพ08:05    สุพรรณบุรีผ่าน04:200      


 รถด่วนพิเศษ รถด่วน รถเร็ว รถธรรมดา รถชานเมือง รถท้องถิ่น พิเศษชานเมือง