ค้นหา:
เส้นทาง : เลขขบวน : วันที่ :
ประเภทรถ : การเดินทาง :  


สถานะปัจจุบัน
เลข
ขบวน
วันที่ออก
ต้นทาง
เวลาออก
ต้นทาง
สถานี
ต้นทาง-ปลายทาง
เวลาถึง
ปลายทาง
ถึงสถานี เวลา
ถึง
เวลา
ออก
ช้า
(นาที)
2224/06/201814:50อุบลราชธานี - กรุงเทพ22:55          
7224/06/201805:40อุบลราชธานี - กรุงเทพ14:55          
7624/06/201807:00หนองคาย - กรุงเทพ17:10          
13624/06/201807:00อุบลราชธานี - กรุงเทพ18:40          
20224/06/201806:05พิษณุโลก - กรุงเทพ14:05          
20824/06/201805:00นครสวรรค์ - กรุงเทพ10:20    นครสวรรค์ผ่าน05:000      
21224/06/201805:30ตะพานหิน - กรุงเทพ12:10    ตะพานหินผ่าน05:300      
23424/06/201805:20สุรินทร์ - กรุงเทพ14:15          
25224/06/201804:51ประจวบคีรีขันธ์ - ธนบุรี10:55          
26024/06/201805:20น้ำตก - ธนบุรี10:25    น้ำตกผ่าน05:200      
27824/06/201806:30กบินทร์บุรี - กรุงเทพ10:15    กบินทร์บุรีผ่าน06:300      
28024/06/201806:40อรัญประเทศ - กรุงเทพ12:05    อรัญประเทศผ่าน06:400      
35224/06/201805:00ราชบุรี - ธนบุรี07:10    ราชบุรีผ่าน05:000      
37224/06/201805:00ปราจีนบุรี - กรุงเทพ08:15    ปราจีนบุรีผ่าน05:000      
40124/06/201806:00ลพบุรี - พิษณุโลก10:55    ลพบุรีผ่าน06:000      
40724/06/201805:00นครสวรรค์ - เชียงใหม่14:35    ชุมแสง05:3405:350      
41524/06/201806:20นครราชสีมา - หนองคาย12:20          
41624/06/201805:55อุดรธานี - นครราชสีมา11:25          
42124/06/201806:10นครราชสีมา - อุบลราชธานี12:15          
42324/06/201804:40ลำชี - สำโรงทาบ05:40          
42424/06/201805:50สำโรงทาบ - นครราชสีมา09:50          
42524/06/201805:30ลำชี - อุบลราชธานี08:30          
42824/06/201806:20อุบลราชธานี - นครราชสีมา11:45          
43024/06/201805:50ชุมทางบัวใหญ่ - นครราชสีมา07:45          
43124/06/201805:00ชุมทางแก่งคอย - ขอนแก่น11:55          
43324/06/201805:30ชุมทางแก่งคอย - ชุมทางบัวใหญ่10:08          
43824/06/201806:05ลำนารายณ์ - ชุมทางแก่งคอย07:40          
44024/06/201805:50ชุมทางบัวใหญ่ - ชุมทางแก่งคอย10:40          
48524/06/201804:35ชุมทางหนองปลาดุก - น้ำตก08:20    ชุมทางหนองปลาดุกผ่าน04:350      
35624/06/201804:20สุพรรณบุรี - กรุงเทพ08:05    สุพรรณบุรีผ่าน04:200      


 รถด่วนพิเศษ รถด่วน รถเร็ว รถธรรมดา รถชานเมือง รถท้องถิ่น พิเศษชานเมือง พิเศษโดยสาร