ค้นหา:
เส้นทาง : เลขขบวน : วันที่ :
ประเภทรถ : การเดินทาง :  


สถานะปัจจุบัน
เลข
ขบวน
วันที่ออก
ต้นทาง
เวลาออก
ต้นทาง
สถานี
ต้นทาง-ปลายทาง
เวลาถึง
ปลายทาง
ถึงสถานี เวลา
ถึง
เวลา
ออก
ช้า
(นาที)
7225/04/201805:40อุบลราชธานี - กรุงเทพ14:55          
8425/04/201817:25ตรัง - กรุงเทพ08:35    ตรังผ่าน17:250      
8625/04/201815:00นครศรีธรรมราช - กรุงเทพ06:30    นครศรีธรรมราชผ่าน15:000      
13625/04/201807:00อุบลราชธานี - กรุงเทพ18:40          
16825/04/201812:40กันตัง - กรุงเทพ05:35    กันตังผ่าน12:400      
17425/04/201813:00นครศรีธรรมราช - กรุงเทพ05:10    นครศรีธรรมราชผ่าน13:000      
23425/04/201805:20สุรินทร์ - กรุงเทพ14:15          
27825/04/201806:30กบินทร์บุรี - กรุงเทพ10:15    กบินทร์บุรีผ่าน06:300      
28025/04/201806:40อรัญประเทศ - กรุงเทพ12:05    อรัญประเทศผ่าน06:400      
37225/04/201805:00ปราจีนบุรี - กรุงเทพ08:15    ปราจีนบุรีผ่าน05:000      
41525/04/201806:20นครราชสีมา - หนองคาย12:20          
42125/04/201806:10นครราชสีมา - อุบลราชธานี12:15          
42325/04/201804:40ลำชี - สำโรงทาบ05:40          
42425/04/201805:50สำโรงทาบ - นครราชสีมา09:50          
42525/04/201805:30ลำชี - อุบลราชธานี08:30          
42825/04/201806:20อุบลราชธานี - นครราชสีมา11:45          
43325/04/201805:30ชุมทางแก่งคอย - ชุมทางบัวใหญ่10:08          
43825/04/201806:05ลำนารายณ์ - ชุมทางแก่งคอย07:40          
44025/04/201805:50ชุมทางบัวใหญ่ - ชุมทางแก่งคอย10:40          
44725/04/201806:20สุราษฎร์ธานี - สุไหงโก-ลก17:35    สุราษฎร์ธานีผ่าน06:200      
45125/04/201806:00นครศรีธรรมราช - สุไหงโก-ลก14:50    นครศรีธรรมราชผ่าน06:000      
45525/04/201809:58นครศรีธรรมราช - ยะลา17:10    นครศรีธรรมราชผ่าน09:580      


 รถด่วนพิเศษ รถด่วน รถเร็ว รถธรรมดา รถชานเมือง รถท้องถิ่น พิเศษชานเมือง พิเศษโดยสาร