ค้นหา:
เส้นทาง : เลขขบวน : วันที่ :
ประเภทรถ : การเดินทาง :  


สถานะปัจจุบัน
เลข
ขบวน
วันที่ออก
ต้นทาง
เวลาออก
ต้นทาง
สถานี
ต้นทาง-ปลายทาง
เวลาถึง
ปลายทาง
ถึงสถานี เวลา
ถึง
เวลา
ออก
ช้า
(นาที)
27819/03/201806:30กบินทร์บุรี - กรุงเทพ10:15    กบินทร์บุรีผ่าน06:300      
28019/03/201806:40อรัญประเทศ - กรุงเทพ12:05    อรัญประเทศผ่าน06:400      
37219/03/201805:00ปราจีนบุรี - กรุงเทพ08:15    ปราจีนบุรีผ่าน05:000      
43119/03/201805:00ชุมทางแก่งคอย - ขอนแก่น11:55          


 รถด่วนพิเศษ รถด่วน รถเร็ว รถธรรมดา รถชานเมือง รถท้องถิ่น พิเศษชานเมือง พิเศษโดยสาร