กำหนดเวลาเดินรถสายตะวันออก (เที่ยวล่อง)
สถานี/Station 
372 
384 
380 
278 
280 
388 
378 
368 
282 
284 
276 
390 
998 
286 
394 
386 
อรัญประเทศ 
06:40 
13:55 
ห้วยเดื่อ 
06:51 
14:05 
วัฒนานคร 
07:04 
14:18 
ห้วยโจด 
07:14 
14:29 
ท่าเกษม 
07:22 
14:38 
สระแก้ว 
07:33 
14:50 
ศาลาลำดวน 
07:44 
14:59 
บ้านแก้ง 
07:51 
15:06 
บ้านพลูตาหลวง 
13:35 
15:50 
พระปรง 
07:58 
15:14 
ชุมทางเขาชีจรรย์ 
13:44 
สวนนงนุช 
13:52 
16:00 
หนองสัง 
08:10 
15:25 
ญาณสังวราราม 
13:57 
16:05 
บ้านห้วยขวาง 
14:02 
กบินทร์บุรี 
06:30 
08:23 
13:25 
15:39 
พัทยาใต้ 
14:14 
พัทยา 
14:21 
16:26 
บ้านพรมแสง 
06:43 
08:33 
13:37 
15:51 
บ้านดงบัง 
06:50 
08:39 
13:44 
15:57 
บางละมุง 
14:32 
ประจันตคาม 
07:01 
08:53 
13:56 
16:11 
โคกมะกอก 
07:08 
09:11 
14:03 
16:20 
ชุมทางศรีราชา 
14:52 
16:45 
เขาพระบาท 
15:01 
ปราจีนบุรี 
05:00 
07:19 
09:21 
14:16 
16:30 
บางพระ 
15:06 
บ้านปากพลี 
05:08 
07:25 
09:27 
14:24 
16:41 
ชลบุรี 
15:21 
17:03 
บ้านสร้าง 
05:26 
07:43 
09:41 
14:40 
17:00 
โยทะกา 
05:37 
07:54 
09:49 
14:53 
17:14 
พานทอง 
15:38 
ชุมทางคลองสิบเก้า 
05:50 
08:06 
09:58 
15:04 
17:29 
บางน้ำเปรี้ยว 
05:58 
08:12 
10:04 
15:11 
17:38 
ดอนสีนนท์ 
15:54 
ชุมทางฉะเชิงเทรา 
06:19 
05:45 
08:31 
10:22 
07:05 
12:35 
15:34 
16:20 
18:00 
14:05 
17:37 
16:20 
19:25 
20:05 
บางเตย 
06:25 
05:50 
08:37 
10:29 
12:40 
16:27 
18:06 
16:27 
คลองบางพระ 
06:30 
05:55 
08:41 
10:33 
07:12 
12:44 
15:42 
16:33 
18:11 
14:12 
16:33 
19:33 
20:12 
คลองแขวงกลั่น 
06:34 
06:00 
08:47 
10:38 
12:49 
16:38 
18:16 
16:38 
เปรง 
06:41 
06:06 
08:52 
10:44 
07:19 
12:55 
15:51 
16:44 
18:22 
14:19 
16:44 
19:41 
20:21 
คลองอุดมชลจร 
06:45 
06:11 
08:56 
10:50 
13:00 
16:49 
18:27 
16:49 
คลองหลวงแพ่ง 
06:50 
06:16 
09:01 
10:56 
07:27 
13:05 
16:00 
16:55 
18:33 
14:27 
16:55 
19:50 
20:29 
หัวตะเข้ 
07:01 
06:26 
06:00 
09:11 
11:07 
07:35 
08:05 
13:16 
16:09 
17:06 
18:42 
14:35 
18:06 
17:06 
19:59 
20:38 
พระจอมเกล้า 
07:04 
06:28 
09:14 
11:10 
07:37 
08:07 
13:18 
16:12 
17:09 
18:45 
14:37 
17:09 
20:02 
20:40 
ลาดกระบัง 
07:10 
06:34 
06:07 
09:20 
11:15 
07:42 
08:14 
13:23 
16:18 
17:15 
18:51 
14:42 
18:12 
17:15 
20:07 
20:45 
ซอยวัดลานบุญ 
07:14 
06:38 
09:26 
08:20 
17:21 
17:21 
บ้านทับช้าง 
07:19 
06:43 
06:13 
09:32 
11:22 
07:50 
08:26 
13:30 
16:26 
17:27 
18:59 
14:50 
17:27 
20:14 
20:52 
หัวหมาก 
07:28 
06:50 
06:22 
09:39 
11:29 
07:56 
08:34 
13:37 
16:33 
17:41 
19:06 
14:56 
18:26 
17:41 
20:21 
20:59 
สุขุมวิท 71 
07:34 
06:56 
06:29 
08:02 
08:41 
13:42 
17:47 
17:47 
20:27 
21:05 
คลองตัน 
07:39 
07:02 
06:35 
09:48 
11:38 
08:05 
08:45 
13:45 
16:42 
17:51 
19:15 
15:03 
18:33 
17:51 
20:30 
21:08 
อโศก 
07:46 
07:08 
06:41 
09:53 
11:44 
08:10 
08:51 
13:50 
16:48 
17:56 
19:20 
15:08 
17:56 
20:35 
21:12 
มักกะสัน 
07:51 
07:18 
06:49 
09:58 
11:48 
08:16 
08:57 
13:54 
16:55 
18:01 
19:25 
15:12 
18:42 
18:01 
20:39 
21:16 
ราชปรารภ 
07:55 
07:21 
06:52 
10:01 
11:50 
08:18 
08:59 
13:57 
19:27 
15:15 
18:03 
20:41 
21:18 
พญาไท 
07:58 
07:26 
06:56 
10:05 
11:53 
08:21 
09:03 
13:59 
17:00 
18:06 
19:30 
15:18 
18:06 
20:44 
21:21 
อุรุพงษ์ 
08:02 
07:30 
07:00 
09:08 
14:02 
18:09 
18:09 
20:47 
21:23 
กรุงเทพ 
08:15 
07:45 
07:10 
10:15 
12:05 
08:35 
09:20 
14:10 
17:15 
18:15 
19:40 
15:25 
18:55 
18:15 
20:55 
21:30 
   ข้อมูลจากระบบติดตามขบวนรถ (TTS)
โปรดตรวสอบกําหนดเวลาจากทางสถานีอีกครั้งก่อนการเดินทาง
สอบถามการเดินทาง โทร. 1690 (24 ชม.)