กำหนดเวลาเดินรถสายตะวันออก (เที่ยวขึ้น)
สถานี/Station 
379 
275 
997 
283 
285 
281 
367 
389 
279 
277 
391 
371 
385 
381 
383 
กรุงเทพ 
04:15 
05:55 
06:45 
06:55 
06:55 
08:00 
10:10 
12:10 
13:05 
15:25 
16:35 
17:40 
18:25 
18:25 
18:25 
อุรุพงษ์ 
10:20 
15:38 
16:43 
17:49 
18:33 
18:34 
18:34 
พญาไท 
06:10 
07:08 
07:08 
08:11 
10:23 
12:20 
13:13 
15:41 
16:46 
17:53 
18:35 
18:37 
18:37 
ราชปรารภ 
06:15 
07:12 
07:12 
12:23 
13:15 
15:43 
16:50 
17:56 
18:37 
มักกะสัน 
04:30 
06:20 
06:59 
07:16 
07:16 
08:16 
10:30 
12:28 
13:17 
15:45 
16:54 
18:02 
18:40 
18:43 
18:43 
อโศก 
06:26 
07:22 
07:22 
08:20 
10:34 
12:32 
13:20 
15:48 
16:58 
18:06 
18:43 
18:47 
18:46 
คลองตัน 
06:36 
07:07 
07:40 
07:40 
08:26 
10:40 
12:37 
13:24 
15:52 
17:02 
18:11 
18:47 
18:52 
18:52 
สุขุมวิท 71 
10:43 
15:54 
18:13 
18:49 
18:56 
18:56 
หัวหมาก 
06:43 
07:15 
07:49 
07:49 
08:35 
10:49 
12:44 
13:30 
15:59 
17:09 
18:18 
18:54 
19:02 
19:02 
บ้านทับช้าง 
06:48 
07:57 
07:57 
08:44 
10:56 
12:50 
13:36 
16:05 
17:15 
18:24 
19:00 
19:09 
19:09 
ซอยวัดลานบุญ 
16:08 
18:29 
19:03 
19:13 
19:13 
ลาดกระบัง 
06:55 
07:28 
08:06 
08:06 
08:51 
11:02 
12:57 
13:42 
16:12 
17:22 
18:34 
19:07 
19:17 
19:17 
พระจอมเกล้า 
07:00 
08:10 
08:10 
08:55 
11:07 
13:01 
13:46 
16:16 
17:26 
18:39 
19:11 
19:22 
19:22 
หัวตะเข้ 
05:10 
07:03 
07:33 
08:14 
08:14 
08:57 
11:09 
13:04 
13:48 
16:18 
17:30 
18:42 
19:13 
19:24 
19:24 
คลองหลวงแพ่ง 
07:11 
08:24 
08:24 
09:06 
11:18 
13:11 
13:55 
16:24 
17:37 
18:51 
19:20 
19:33 
19:33 
คลองอุดมชลจร 
07:15 
08:29 
08:29 
09:10 
13:59 
16:27 
18:56 
19:37 
เปรง 
07:19 
08:34 
08:34 
09:14 
11:25 
13:17 
14:02 
16:30 
17:43 
19:01 
19:26 
19:40 
19:42 
คลองแขวงกลั่น 
07:24 
08:40 
08:40 
11:31 
16:34 
19:06 
19:30 
19:45 
19:47 
คลองบางพระ 
07:28 
08:46 
08:46 
09:23 
11:35 
13:23 
14:08 
16:37 
17:49 
19:11 
19:34 
19:49 
19:51 
บางเตย 
07:31 
08:51 
08:51 
11:40 
16:40 
19:16 
19:56 
ชุมทางฉะเชิงเทรา 
07:40 
08:02 
08:59 
08:56 
09:32 
11:45 
13:30 
14:21 
16:44 
17:55 
19:24 
19:40 
19:55 
20:00 
ดอนสีนนท์ 
09:16 
บางน้ำเปรี้ยว 
08:01 
09:53 
14:36 
16:59 
19:42 
ชุมทางคลองสิบเก้า 
08:09 
10:00 
14:42 
17:05 
19:50 
พานทอง 
09:31 
โยทะกา 
08:23 
10:11 
14:52 
17:14 
20:01 
บ้านสร้าง 
08:33 
10:21 
15:01 
17:21 
20:10 
ชลบุรี 
09:49 
บ้านปากพลี 
08:50 
10:36 
15:14 
17:34 
20:25 
บางพระ 
10:00 
ปราจีนบุรี 
08:58 
10:46 
15:22 
17:41 
20:32 
เขาพระบาท 
10:07 
ชุมทางศรีราชา 
08:55 
10:13 
โคกมะกอก 
09:09 
10:58 
15:32 
17:50 
ประจันตคาม 
09:16 
11:06 
15:39 
17:56 
บางละมุง 
10:25 
บ้านดงบัง 
09:30 
11:17 
15:58 
18:05 
บ้านพรมแสง 
09:36 
11:23 
16:03 
18:11 
พัทยา 
09:14 
10:35 
พัทยาใต้ 
10:40 
กบินทร์บุรี 
09:48 
11:35 
16:12 
18:20 
บ้านห้วยขวาง 
10:51 
ญาณสังวราราม 
09:34 
10:57 
หนองสัง 
09:59 
16:23 
สวนนงนุช 
09:39 
11:04 
ชุมทางเขาชีจรรย์ 
11:13 
พระปรง 
10:10 
16:32 
บ้านพลูตาหลวง 
09:50 
11:20 
บ้านแก้ง 
10:18 
16:37 
ศาลาลำดวน 
10:25 
16:42 
สระแก้ว 
10:34 
16:50 
ท่าเกษม 
10:45 
16:58 
ห้วยโจด 
10:55 
17:04 
วัฒนานคร 
11:06 
17:14 
ห้วยเดื่อ 
11:25 
17:27 
อรัญประเทศ 
11:35 
17:35 
   ข้อมูลจากระบบติดตามขบวนรถ (TTS)
โปรดตรวสอบกําหนดเวลาจากทางสถานีอีกครั้งก่อนการเดินทาง
สอบถามการเดินทาง โทร. 1690 (24 ชม.)